2020: Special Issue
Special Issue

Szanowni Państwo,

Istniejąca pandemia COVID 19 wywołuje wiele pytań i wątpliwości wśród lekarzy, personelu medycznego i pacjentów. W każdym dniu otrzymujemy szereg nowych informacji dotyczących nie tylko rozszerzania się pandemii, sposobów postępowania u pacjentów zakażonych, ale również zabezpieczenia chorych i osób opiekujących się pacjentami. Problemy te rodzą wiele pytań, niejasności, wątpliwości czy mitów. Dlatego też postanowiliśmy wydać numer specjalny naszego czasopisma.

W tej trudnej i skomplikowanej sytuacji chcielibyśmy przedstawić Państwu na bieżąco postepy wiedzy opartej na dowodach, o interdyscyplinarnym znaczeniu. Dlatego też dodatkowy numer „Wiedzy Medycznej” jest numerem otwartym, w którym na bieżąco publikować będziemy kolejne artykuły nie tylko z zakresu epidemiologii, zdrowia publicznego, ale także z różnych specjalizacji lekarskich. Ze względu na napływające informacje numer specjalny otwierają publikacje przygotowane przez pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz zaproszonych przez nich Gości. Kolejne artykuły są w przygotowaniu i będą sukcesywnie publikowane. Wszystkie obecnie przedstawione artykuły mają charakter praktycznych rekomendacji i zaleceń, albowiem w istniejącej sytuacji tego typu publikacje są najbardziej oczekiwane przez czytelników. Mam nadzieję, że prace te będą pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.

Chciałbym podziękować za zaangażowanie merytoryczne prof. Jarosławowi Pinkasowi - Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, który w tym trudnym okresie znalazł czas na przygotowanie publikacji oraz prof. Januszowi Kocikowi za przygotowanie i dalsze prowadzenie tego numeru Wiedzy Medycznej.

W imieniu Redakcji i Rady Naukowej Wiedzy Medycznej

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

Review papers

Aleksander Michalski, Agata Bielawska-Drózd, Piotr Cieślik, Przemysław Makowski, Janusz Kocik
1-9
Metody diagnostyki laboratoryjnej COVID-19
PDF (Język Polski)
Janusz Kocik, Jarosław Pinkas
10-13
Rozpoznanie i leczenie łagodnych przypadków COVID-19 w warunkach domowych – wyzwania i ryzyka
PDF (Język Polski)
Aleksander Michalski, Agata Bielawska-Drózd, Jarosław Pinkas, Janusz Kocik
14-23
Środki ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19
PDF (Język Polski)
Magdalena Zgliczyńska, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
24-30
Przebieg infekcji SARS-CoV-2 u kobiet ciężarnych – przegląd literatury
PDF (Język Polski)
Katarzyna Męczkowska, Artur Niedzielski
31-37
COVID-19 w otorynolaryngologii
PDF (Język Polski)
Aleksander Michalski, Agata Bielawska-Drózd, Jarosław Pinkas, Janusz Kocik
38-45
Ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami biologicznymi – zmiana paradygmatu wobec masywnej transmisji SARS-CoV-2
PDF (Język Polski)
Katarzyna Jankowska , Natalia Suszczewicz
46-65
Naturalne metody wspomagania odporności w walce z koronawirusem
PDF (Język Polski)
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz, Dariusz Hajdukiewicz, Lidia Janiszewska, Michał Waszkiewicz, Wojciech Zgliczyński
66-72
Wybrane zagadnienia zmian legislacyjnych w czasie pandemii
PDF