Announcements

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego , gdzie zamieszczone są m.in. aktualne standardy diagnostyczno-terapeutyczne w endokrynologii.