Sickness absence in 2019-2020 and the activities of the Social Insurance Institution (ZUS) to prevent incapacity for work
PDF

Keywords

sickness absence
incapacity for work
sickness allowance
sickness benefit
rehabilitation benefit

How to Cite

Kobuszewski, B., Winciunas, P., Pruszyński, J., & Zgliczyński, W. S. (2022). Sickness absence in 2019-2020 and the activities of the Social Insurance Institution (ZUS) to prevent incapacity for work. Wiedza Medyczna, 4(1), 33-38. https://doi.org/10.36553/wm.112

Abstract

Sickness absence is an important measure of the current situation on the labor market and a source of information on the health condition of the working part of the society. It is also a phenomenon that directly affects the economy. Monitoring the size and causes of sickness absence enables the adjustment of the social and health policy in the country. In Poland, sickness absence is most often analyzed in the context of people receiving sickness allowance - a benefit from the social security system granted to insured persons in the event of incapacity to work due to illness. In 2020, there were noticed over 256 million days of sickness absence, of which the largest part (45 million days) were due to conditions related to pregnancy, childbirth and puerperium. In turn, COVID-19 was responsible for almost 5 million days of sickness absence, of which 179 thousand days is the period of hospitalizations.

In order to prevent permanent incapacity to work, the Social Insurance Institution (ZUS) runs a program of comprehensive therapeutic rehabilitation for insured persons with: diseases of motor organs (also after accidents), cardiovascular and respiratory diseases, psychosomatic diseases, oncological diseases after treatment of breast cancer and voice organ' cancer.

https://doi.org/10.36553/wm.112
PDF

References

[1] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Raport o absencji chorobowej, marzec 2021r. [dostęp:] https://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa_raport_2020.pdf/6ba50f53-bbab-dc1c-f4bf-f874fdbc2561?version=1.0 [data dostępu: 6.12.2021]
[2] Gierczyński J. Absencja chorobowa pracujących jako problem ubezpieczeniowy–porównanie sytuacji w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2014; 3: 57-70
[3] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Absencja chorobowa w 2013 r., Warszawa 2014. [dostęp:] https://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja_chorobowa_w_2013_roku.pdf/fe7ced88-a147-47c3-9ebd-ecb268c8e72a [data dostępu: 6.12.2021]
[4] Szubert Z. Absencja chorobowa w Polsce po transformacji społeczno-gospodarczej. Medycyna Pracy, 2014; 65(1): 73-84. https://doi.org/10.13075/mp.5893.2014.003
[5] Kowalczyk A, Kozłowska E, Kulczycka K. Analiza trendów absencji chorobowej w Polsce w latach 2006-2013. Hygeia Public Health, 2015; 50(4): 604-611.
[6] Heymann J, Raub A, Waisath W et al. Protecting health during COVID-19 and beyond: a global examination of paid sick leave design in 193 countries. Global public health, 2020; 15(7): 925-934. https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1764076
[7] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2021 poz. 423 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2021 poz. 1133 z późn. zm.)
[9] Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. 2015 poz. 2013)
[10] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Absencja chorobowa w 2020 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego [dostęp:] https://psz.zus.pl/kategorie/absencja-chorobowa/absencja-chorobowa-z-tytulu-choroby-wlasnej-osob-ubezpieczonych-w-zus# [data dostępu: 6.12.2021]
[11] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Absencja chorobowa w 2020 roku, Warszawa 2021. [dostęp:] https://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2020+roku.pdf/3228aa46-e37b-fc6c-66e4-0ccb3fd72b87?version=1.0 [data dostępu: 6.12.2021]
[12] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Absencja chorobowa w 2020 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych [dostęp:] https://psz.zus.pl/kategorie/absencja-chorobowa/absencja-chorobowa-z-tytulu-choroby-wlasnej-osob-ubezpieczonych-w-zus# [data dostępu: 6.12.2021]
[13] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według wybranych grup ubezpieczonych w okresie 2020 r. [dostęp:] https://psz.zus.pl/kategorie/zasilki# [data dostępu: 6.12.2021]
[14] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2001 r., I PKN 638/00
[15] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2009 r., I UK 140/09
[16] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2000 r., I PKN 44/00,
[17] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. 1999 nr 65 poz. 743)
[18] Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. [dostęp:] https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/informacja-statystyczna-o-wynikach-kontroli-prawidlowosci-orzekania-o-czasowej-niezdolnosci-do-pracy [data dostępu: 6.12.2021]
[19] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2020 r. ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego według płci i jednostek chorobowych [dostęp:] https://psz.zus.pl/kategorie/orzecznictwo-lekarskie# [data dostępu: 6.12.2021]
[20] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Orzeczenia ponowne lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2020 r. ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego według płci i jednostek chorobowych [dostęp:] https://psz.zus.pl/kategorie/orzecznictwo-lekarskie# [data dostępu: 6.12.2021]
[21] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2019 r. ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego według płci i jednostek chorobowych [dostęp:] https://psz.zus.pl/kategorie/orzecznictwo-lekarskie# [data dostępu: 6.12.2021]
[22] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Orzeczenia ponowne lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2020 r. ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego według płci i jednostek chorobowych [dostęp:] https://psz.zus.pl/kategorie/orzecznictwo-lekarskie# [data dostępu: 6.12.2021]
[23] Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rehabilitacja lecznicza ZUS. [dostęp:] https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus [data dostępu: 6.12.2021]
[24] Kobuszewski B. Sickness absence during the COVID-19 pandemic. Journal of Education, Health and Sport. 2021; 11(11): 11–24. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.11.001
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

MetricsDownloads

Download data is not yet available.