History of the School of Public Health at the Centre of Postgraduate Medical Education (1971 to 2021)
PDF

Keywords

CMKP
history of medicine
School of Public Health

How to Cite

Ostrowski, J., Zgliczyński, W. S., Pinkas, J., & Gellert, R. (2022). History of the School of Public Health at the Centre of Postgraduate Medical Education (1971 to 2021). Wiedza Medyczna, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.36553/wm.132

Abstract

The 50th anniversary of the Centre of Postgraduate Medical Education (CMKP) was celebrated in 2021. Since the beginning, the School of Public Health (SZP) has been inseparable linked with the CMKP. Throughout this period, the position of the SZP director has been held by eight persons i.e. Bogusław Kożusznik (1971 to 1977), Marek Sanecki (1978 to 1991), Andrzej Wojtczak (1991 to 1996), Jerzy Leowski (1996 to 2003), Janusz Opolski (2003 to 2004 and 2005 to 2011), Maria Miller (2005 to 2005), Dorota Cianciara (2011 to 2018) and Jarosław Pinkas (since 2018). In the paper, the consecutive directors and the SZP modifications during the period of the recent 50 years is presented.

https://doi.org/10.36553/wm.132
PDF

References

[1] Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych (Dz. U. z 1951 r., nr 28, poz. 223).
[2] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 1953 r. w sprawie utworzenia Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (M.P. 1953, nr 44, poz. 530).
[3] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej w Warszawie (M.P. 1958 nr 9 poz. 49).
[4] Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz.U. z 1970 r. nr 29, poz. 247)
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz.U. z 1970 r. nr 29, poz. 247)
[5] Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz.U. z 2021 r. poz.77)
[6] Ryszard Gellert (red.), Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego50 lat, Warszawa 2021.
[7] Dorota Cianciara, Podwójny jubileusz Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, „Postępy Nauk Medycznych”, Borgis, maj 2016, s. 268-269.
[8] Narodowy Program Zdrowia 2016-2020. Wojciech Stefan Zgliczyński, Małgorzata Pogoda (red.), Materiały z konferencji Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP zorganizowanej z okazji 45-lecia powstania Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego. 8 marca 2017 r.
[9] Janusz Kapuścik, Współcześni uczeni polscy. Słownik Biograficzny. Tom II H–Ł, Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 1999, s. 494.
[10] Janusz Opolski (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom I, Warszawa 2011.
[11] Janusz Ostrowski, Andrzej Oko, Bolesław Rutkowski, Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXXI — Profesor Andrzej Wojtczak, Forum Nefrologiczne 2020;13(3):170-175.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

MetricsDownloads

Download data is not yet available.