1.
Grudziąż-Sękowska J, Kocik J, Kapica M, Shamsa S, Mazurek M, Wywrot M, Religioni U, Pinkas J, Zgliczyński WS. Postgraduate education of dentists in Poland - current state and perspectives. wm [Internet]. 2022Sep.14 [cited 2023Dec.11];:29-. Available from: https://wiedzamedyczna.pl/index.php/wm/article/view/120