1.
Dopytalska K, Sobolewski P, Roszkiewicz M, Mikucka-Wituszyńska A, Szymańska E, Walecka I. Pyoderma gangrenosum ‒ cutaneous and extracutaneous manifestations. wm [Internet]. 2019Aug.13 [cited 2020Aug.9];1(1):7-. Available from: https://wiedzamedyczna.pl/index.php/wm/article/view/10