Wrześniewska-Wal, Iwona, Anna Augustynowicz, Dariusz Hajdukiewicz, Lidia Janiszewska, Michał Waszkiewicz, and Wojciech Zgliczyński. “Wybrane Zagadnienia Zmian Legislacyjnych w czasie Pandemii”. Wiedza Medyczna (April 21, 2021): 66-72. Accessed December 11, 2023. https://wiedzamedyczna.pl/index.php/wm/article/view/69.