Jąderek, I., and M. Lew-Starowicz. “Applications of Mindfulness in Psychiatry”. Wiedza Medyczna, Vol. 3, no. 1, May 2021, pp. 9-16, doi:10.36553/wm.71.