Wrześniewska-Wal, I., A. Augustynowicz, D. Hajdukiewicz, L. Janiszewska, M. Waszkiewicz, and W. Zgliczyński. “Wybrane Zagadnienia Zmian Legislacyjnych w czasie Pandemii”. Wiedza Medyczna, Apr. 2021, pp. 66-72, doi:10.36553/wm.69.