Grudziąż-Sękowska, J., J. Kocik, M. Kapica, S. Shamsa, M. Mazurek, M. Wywrot, U. Religioni, J. Pinkas, and W. S. Zgliczyński. “Postgraduate Education of Dentists in Poland - Current State and Perspectives”. Wiedza Medyczna, Sept. 2022, pp. 29-39, doi:10.36553/wm.120.