Grudziąż-Sękowska, J., A. Baska, M. Kapica, J. Pinkas, U. Religioni, M. Ruiz, A. Ostrowska, B. Kobuszewski, and W. S. Zgliczyński. “Education in the Fields of Public Health, Epidemiology and Infectious Diseases in Poland in the Perspective of the COVID-19 Pandemic”. Wiedza Medyczna, Sept. 2022, pp. 1-5, doi:10.36553/wm.118.