[1]
I. Wrześniewska-Wal, A. Augustynowicz, D. Hajdukiewicz, L. Janiszewska, M. Waszkiewicz, and W. Zgliczyński, “Wybrane zagadnienia zmian legislacyjnych w czasie pandemii”, wm, pp. 66-72, Apr. 2021.