[1]
J. Kozakowski, P. Dudek, and W. Zgliczyński, “Growth hormone, somatomedins and cancer risk ”, wm, vol. 2, no. 2, pp. 23-30, Dec. 2020.