[1]
M. Zgliczyńska and K. Kosińska-Kaczyńska, “Przebieg infekcji SARS-CoV-2 u kobiet ciężarnych – przegląd literatury”, wm, pp. 24-30, May 2020.