Biernacka-Racicot, K., Łukaszewski, M., Nowański, M., Socha, B. and Grzelak, P. (2021) “Abnormal shadow on chest radiograph: a supra – or infradiaphragmatic finding?”, Wiedza Medyczna, 3(2), pp. 41-44. doi: 10.36553/wm.99.