Michalski, A., Bielawska-Drózd, A., Pinkas, J. and Kocik, J. (2020) “Ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami biologicznymi – zmiana paradygmatu wobec masywnej transmisji SARS-CoV-2”, Wiedza Medyczna, pp. 38-45. doi: 10.36553/wm.50.