Grudziąż-Sękowska, J., Kocik, J., Kapica, M., Shamsa, S., Mazurek, M., Wywrot, M., Religioni, U., Pinkas, J. and Zgliczyński, W. S. (2022) “Postgraduate education of dentists in Poland - current state and perspectives”, Wiedza Medyczna, pp. 29-39. doi: 10.36553/wm.120.