Dopytalska, K., Sobolewski, P., Roszkiewicz, M., Mikucka-Wituszyńska, A., Szymańska, E. and Walecka, I. (2019) “Pyoderma gangrenosum ‒ cutaneous and extracutaneous manifestations”, Wiedza Medyczna, 1(1), pp. 7-9. doi: 10.36553/wm.10.