Wrześniewska-Wal, Iwona, Anna Augustynowicz, Dariusz Hajdukiewicz, Lidia Janiszewska, Michał Waszkiewicz, and Wojciech Zgliczyński. 2021. “Wybrane Zagadnienia Zmian Legislacyjnych w czasie Pandemii”. Wiedza Medyczna, April, 66-72. https://doi.org/10.36553/wm.69.