WRZEŚNIEWSKA-WAL, I.; AUGUSTYNOWICZ, A.; HAJDUKIEWICZ, D.; JANISZEWSKA, L.; WASZKIEWICZ, M.; ZGLICZYŃSKI, W. Wybrane zagadnienia zmian legislacyjnych w czasie pandemii. Wiedza Medyczna, p. 66-72, 21 Apr. 2021.