MICHALSKI, A.; BIELAWSKA-DRÓZD, A.; PINKAS, J.; KOCIK, J. Ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami biologicznymi – zmiana paradygmatu wobec masywnej transmisji SARS-CoV-2. Wiedza Medyczna, p. 38-45, 3 Jun. 2020.