MICHALSKI, A.; BIELAWSKA-DRÓZD, A.; PINKAS, J.; KOCIK, J. Środki ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19. Wiedza Medyczna, p. 14-23, 30 Apr. 2020.