DOPYTALSKA, K.; SOBOLEWSKI, P.; ROSZKIEWICZ, M.; MIKUCKA-WITUSZYŃSKA, A.; SZYMAŃSKA, E.; WALECKA, I. Pyoderma gangrenosum ‒ cutaneous and extracutaneous manifestations. Wiedza Medyczna, v. 1, n. 1, p. 7-9, 13 Aug. 2019.