Kuźlik-Gołębiowska, K., Jurkowska, A., Gołębiowski, D., Sklinda, K., Walecki, J., & Rogowski, W. (2021). The role of multiparametric magnetic resonance in bladder cancer management. Wiedza Medyczna, 3(2), 25-32. https://doi.org/10.36553/wm.78