Wrześniewska-Wal, I., Augustynowicz, A., Hajdukiewicz, D., Janiszewska, L., Waszkiewicz, M., & Zgliczyński, W. (2021). Wybrane zagadnienia zmian legislacyjnych w czasie pandemii. Wiedza Medyczna, 66-72. https://doi.org/10.36553/wm.69