Dudek, P., Kozakowski, J., & ZgliczyƄski, W. (2020). The hypothalamic-pituitary-gonadal axis dysfunction in men practicing competitive sports. Wiedza Medyczna, 2(2), 31-36. https://doi.org/10.36553/wm.58