Kozakowski, J., Dudek, P., & ZgliczyƄski, W. (2020). Growth hormone, somatomedins and cancer risk . Wiedza Medyczna, 2(2), 23-30. https://doi.org/10.36553/wm.57