Michalski, A., Bielawska-Drózd, A., Pinkas, J., & Kocik, J. (2020). Ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami biologicznymi – zmiana paradygmatu wobec masywnej transmisji SARS-CoV-2. Wiedza Medyczna, 38-45. https://doi.org/10.36553/wm.50