Michalski, A., Bielawska-Drózd, A., Pinkas, J., & Kocik, J. (2020). Środki ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19. Wiedza Medyczna, 14-23. https://doi.org/10.36553/wm.44