Grudziąż-Sękowska, J., Kocik, J., Kapica, M., Shamsa, S., Mazurek, M., Wywrot, M., Religioni, U., Pinkas, J., & Zgliczyński, W. S. (2022). Postgraduate education of dentists in Poland - current state and perspectives. Wiedza Medyczna, 29-39. https://doi.org/10.36553/wm.120