Dopytalska, K., Sobolewski, P., Roszkiewicz, M., Mikucka-Wituszyńska, A., Szymańska, E., & Walecka, I. (2019). Pyoderma gangrenosum ‒ cutaneous and extracutaneous manifestations. Wiedza Medyczna, 1(1), 7-9. https://doi.org/10.36553/wm.10