(1)
Wrześniewska-Wal, I.; Augustynowicz, A.; Hajdukiewicz, D.; Janiszewska, L.; Waszkiewicz, M.; Zgliczyński, W. Wybrane Zagadnienia Zmian Legislacyjnych w czasie Pandemii. wm 2021, 66-72.