(1)
Michalski, A.; Bielawska-Drózd, A.; Pinkas, J.; Kocik, J. Ochrona dróg Oddechowych Przed zagrożeniami Biologicznymi – Zmiana Paradygmatu Wobec Masywnej Transmisji SARS-CoV-2. wm 2020, 38-45.