(1)
Michalski, A.; Bielawska-Drózd, A.; Pinkas, J.; Kocik, J. Środki Ochrony Indywidualnej Personelu Medycznego w warunkach Pandemii COVID-19. wm 2020, 14-23.