(1)
Dopytalska, K.; Sobolewski, P.; Roszkiewicz, M.; Mikucka-Wituszyńska, A.; Szymańska, E.; Walecka, I. Pyoderma Gangrenosum ‒ Cutaneous and Extracutaneous Manifestations. wm 2019, 1, 7-9.