[1]
Wrześniewska-Wal, I., Augustynowicz, A., Hajdukiewicz, D., Janiszewska, L., Waszkiewicz, M. and Zgliczyński, W. 2021. Wybrane zagadnienia zmian legislacyjnych w czasie pandemii. Wiedza Medyczna. (Apr. 2021), 66-72. DOI:https://doi.org/10.36553/wm.69.