[1]
Michalski, A., Bielawska-Drózd, A., Pinkas, J. and Kocik, J. 2020. Ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami biologicznymi – zmiana paradygmatu wobec masywnej transmisji SARS-CoV-2. Wiedza Medyczna. (Jun. 2020), 38-45. DOI:https://doi.org/10.36553/wm.50.