Wiedza Medyczna

Current Issue

Vol 3 No 1 (2021)
Published May 4, 2021
ISSN 2657-9669

Wiedza Medyczna jest recenzowanym czasopismem online, wydawanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, mającym na celu prezentacje nowych osiągnięć z zakresu nauk medycznych i szeroko rozumianych zagadnień nauk o zdrowiu.

Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku. 

Publikujemy prace oryginalne i poglądowe z zakresu medycyny klinicznej i doświadczalnej oraz nauk o zdrowiu jak również prace kazuistyczne.

View All Issues