Wiedza Medyczna

Current Issue

2020
Published April 10, 2020
ISSN 2657-9669
Special Issue

Szanowni Państwo,

Istniejąca pandemia COVID 19 wywołuje wiele pytań i wątpliwości wśród lekarzy, personelu medycznego i pacjentów. W każdym dniu otrzymujemy szereg nowych informacji dotyczących nie tylko rozszerzania się pandemii, sposobów postępowania u pacjentów zakażonych, ale również zabezpieczenia chorych i osób opiekujących się pacjentami. Problemy te rodzą wiele pytań, niejasności, wątpliwości czy mitów. Dlatego też postanowiliśmy wydać numer specjalny naszego czasopisma.

W tej trudnej i skomplikowanej sytuacji chcielibyśmy przedstawić Państwu na bieżąco postepy wiedzy opartej na dowodach, o interdyscyplinarnym znaczeniu. Dlatego też dodatkowy numer „Wiedzy Medycznej” jest numerem otwartym, w którym na bieżąco publikować będziemy kolejne artykuły nie tylko z zakresu epidemiologii, zdrowia publicznego, ale także z różnych specjalizacji lekarskich. Ze względu na napływające informacje numer specjalny otwierają publikacje przygotowane przez pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz zaproszonych przez nich Gości. Kolejne artykuły są w przygotowaniu i będą sukcesywnie publikowane. Wszystkie obecnie przedstawione artykuły mają charakter praktycznych rekomendacji i zaleceń, albowiem w istniejącej sytuacji tego typu publikacje są najbardziej oczekiwane przez czytelników. Mam nadzieję, że prace te będą pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.

Chciałbym podziękować za zaangażowanie merytoryczne prof. Jarosławowi Pinkasowi - Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, który w tym trudnym okresie znalazł czas na przygotowanie publikacji oraz prof. Januszowi Kocikowi za przygotowanie i dalsze prowadzenie tego numeru Wiedzy Medycznej.

W imieniu Redakcji i Rady Naukowej Wiedzy Medycznej

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

View All Issues